Home > Contact Us

Address

A-320, Shenzhen Graduate School, Peking University

Li-Shui Road 2199

University Town, Nanshan District

Shenzhen, China

Zip Code

518055

Tel

+86-(0)755-26035580

Email

jiaohailong@pku.edu.cn